Promocje

akupromocja wrzesie 2017

 

Promocja dla detalistów: 

 

Promocja dla hurtowników:

Skontaktuj się z nami!

Zbigniew Akacki tel. 501 276 422, Sebastian Wieczorek tel. 502 708 824, Józef Tomczak tel. 501 276 421.

 

REGULAMIN PROMOCJI

Okres trwania promocji od 15 września do 15 listopada 2017 lub do wyczerpania pakietów promocyjnych. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie zaległości płatniczych w stosunku do firmy IN PLUS. Pakiet raz nagrodzony przestaje liczyć się do skumulowanych zakupów. Nagrody otrzymają tylko Ci, którzy opłacą swoje faktury w uzgodnionym terminie. Marka VARTA powinna stanowić nie mniej niż 51% partii zakupowej. Firma IN PLUS zastrzega sobie prawo do wykluczenia z AKUPROMOCJI Uczestnika, co do którego powstanie podejrzenie, że narusza zasady określone w niniejszym regulaminie.